Het kan zijn dat in sommige browsers de computer niet wil optellen.
U kunt dan het formulier invullen en (onderin) uw emailadres invullen en opsturen, dan krijgt u de berekening per email thuis.

Klik in de vragenlijst de antwoorden aan.
Vervolgens worden ze opgeteld in totaaltjes per onderdeel wanneer u op TEL OP klikt.
In het linker witte vakje ziet u het totaal aangekruiste vakjes voor dit onderdeel,
in het rechter witte vakje (naast het woord "sleutel") ziet u de punten na berekening met de sleutel.
Vooral het rechter vakje is bepalend voor de uitkomst.

Onderaan de vragen verschijnt het totaal opgeteld en kunt u zien in een wit kader of u wel of niet HPU hebt.

Klik op de Titel van een onderwerp in deze vragenlijst en u gaat naar de Toelichting over dit onderdeel.
Klik daar weer op de Titel van het onderwerp om terug te keren. Zo kan er makkelijk 'even' naar de toelichting gekeken worden. Het staat op dezelfde bladzij, dus wat al ingevuld is gaat hierdoor niet weg.

Klik op de knop Sleutel om te zien hoe met de sleutel wordt berekend per onderdeel.
Klik daar weer op de Titel van het onderwerp om terug te keren.